Photography Portfolio - 5

kitty with sakura 川崎桜猫

The image kitty with sakura 川崎桜猫 (kawasaki) was posted online on the 19 April 2009.